ViNordic – Nordisk organisation for producenter af medicin til dyr

Medlemmerne af Veterinærmedicinsk Industriforening (ViNordic) har på en ekstraordinær generalforsamling i november 2017 besluttet at tage det første skridt mod at skabe et bredere nordisk samarbejde inden for veterinærmedicinindustrien ved – fra den 1. januar 2018 – at udvide ViNordic´s interesseområde til at omfatte alle Nordiske lande.

Samtidig ændres foreningens navn til ViNordic (Veterinary industry Nordic). Foreningen får hovedkontor i København.

Den nuværende bestyrelse for ViNordic fortsætter som bestyrelse for ViNordic.

ViNordics aktiviteter forventes implementeret over en 3-årig periode.

Baggrunden for beslutningen

Stadigt flere producenter af lægemidler til dyr, som markedsfører lægemidler i Norden, er nordisk organiserede, og det afspejles nu også i den måde, hvorpå branchen er organiseret.

Med beslutningen har foreningen taget et vigtigt skridt mod at styrke kontakten med samarbejdspartnere på nordisk plan og dermed en bedre koordineret og mere effektiv formidling af branchens synspunkter – i de enkelte nordiske lande og internationalt.