ViNordics formål

ViNordic har som formål gennem samarbejde og på et sagligt og videnskabeligt grundlag at skabe de bedst mulige rammer for tilvejebringelse og markedsføring af godkendte veterinære lægemidler til dyr.

Det gør vi ved at:

  • Styrke branchens image som en troværdig samarbejdspartner for alle relevante aktører.
  • Informere om branchen og dens betydning for dyrs og menneskers sundhed.
  • Holde foreningens medlemmer opdateret om alle forhold af betydning for branchen.
  • Håndhæve et erhvervsetisk kodeks om reklame for og markedsføring af veterinære lægemidler.
  • Fremme det internationale samarbejde inden for branchen.
  • Formidle oplysning om veterinære lægemidler til danske dyrlæger.