ViNordic leverer viden om medicin til dyr

Det er bedre at forebygge end at helbrede

Antibiotika – nødvendig til behandling af syge dyr

Udfasning af antibiotika kan true dyrevelfærden

Det er vigtigt at bekæmpe antibiotikaresistens. Men skal dette ske effektivt, må fokus ikke ligge ensidigt på reduktion af antibiotikaforbrug, på forbud mod brug af enkelte typer af antibiotika eller på enkelte former for resistens, som MRSA.

LÆS MERE

Holdninger til medicins betydning for dyrevelfærd

Undersøgelsen “Holdninger til Veterinærmedicin” viser, at selvom danskerne bekymrer sig om dyrevelfærd, mener færre danskere end vores europæiske medborgere, at dyr har samme krav på medicinsk behandling som mennesker. Det gælder især husdyrs ret til medicin.

LÆS MERE