Risikobaseret bivirkningsovervågning

ViNordic hilser EU-kommissionens forslag til overvågning af veterinære lægemidler velkomment. Ifølge forslaget oprettes én central EU-database over bivirkninger, og der indføres en mere risikobaseret tilgang til indberetning af bivirkninger.

Ændringerne vil reducere industriens administrative udgifter. Én fælles database har også den fordel, at det vil gøre det muligt for myndighederne at foretage en mere målrettet analyse og risikovurdering af lægemidler med samme aktivstof – på tværs af virksomheder.

ViNordic mener, at den fælles database bør erstatte nationale databaser. Vedligeholdelse af nationale databaser er en administrativ byrde for virksomhederne.