Udvikling af nye antibiotika – et vigtigt våben i bekæmpelse af resistens

Det er vigtigt for dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og ikke mindst resistensbekæmpelse, at dyrlægen har en bred vifte af antibiotika til rådighed.

I dag mangler virksomheder virksomhederne incitamentet til at foretage de nødvendige investeringer i udvikling af nye antibiotika. Det skyldes især at:

  • Der stilles flere krav til godkendelse af antibiotika end til andre veterinære lægemidler.
  • Der – ofte nationalt – indføres restriktioner i brugen af visse antibiotika til dyr. Et eksempel herpå er beslutningen om at udfase brugen af tetracyklin i dansk svineproduktion.
  • Der er mulighed for, at visse antibiotika efterfølgende forbeholdes behandling af mennesker.

EU-kommissionens forslag fjerner ikke i tilstrækkeligt omfang barriererne for udvikling af antibiotika.

ViNordic foreslår:

  • 18 års beskyttelse af teknisk dokumentation for nye antibiotika
  • At alle foranstaltninger til bekæmpelse af resistens skal være baseret på videnskab.

I stedet for generelt at forbyde brugen af visse antibiotika til dyr, bør man differentiere i forhold til dyrearter, indikationer og administrationsveje