Nye EU-regler – mindre administration og mere innovation tak!

EU’s regler om krav til godkendelse af veterinære lægemidler er under revision.

Formålet med EU-kommissionens forslag til ny lovgivning på området er først og fremmest at forenkle de administrative procedurer, som står i vejen for udvikling og markedsføring af nye, innovative lægemidler, og som betyder, at der i dag er mangel på lægemidler til behandling af en række dyrearter og sygdomme – også i Danmark.

En forenklet godkendelsesprocedure

En væsentlig barriere for flere veterinære lægemidler på markedet er de nuværende mange procedurer for godkendelse af lægemidler i EU (den centrale procedure, den gensidige anerkendelsesprocedure, den decentrale procedure og den nationale procedure).

EU-kommissionens forslag indeholder forbedringer, men man beholder desværre de mange procedurer, som i vidt omfang fører til nationale markedsføringstilladelser – ikke en fælles EU-tilladelse.

Store administrative byrder

Veterinærmedicinindustrien er underlagt uforholdsmæssigt store administrative byrder svarende til ca. 13% af sektorens årlige omsætning – det er det dobbelte af tilsvarende omkostninger for humanmedicinindstrien.

ViNordic ønsker ét indre marked for lægemidler i EU. Det indebærer, at et lægemiddel – uanset hvilken procedure, det er godkendt efter – er til rådighed til behandling af alle dyr i EU.