Dansk produceret kød er IKKE fyldt med penicillin

I 1978 udgav grafikeren Michael Witte sin berømte plakat, som skabte myten om, at danske svin er fulde af medicinrester (”Danske svin er sunde, de strutter af penicillin”). Sandheden er, at der meget sjældent findes medicinrester i dansk svinekød. Tæt overvågning og streng kontrol forebygger lægemiddelrester i vore fødevarer.

Foto: Witte

Myndighederne og branchen finder meget sjældent medicinrester i dansk svinekød (0,00-0,01 %)1, og alle fund bliver fulgt op af tiltag over for de ansvarlige producenter, fx i form af bøder og kontrolbesøg.

Ved at udtage repræsentative prøver, holder myndighederne og slagterierne tæt kontrol med, om der er lægemiddelrester i danskproducerede fødevarer

Tilbageholdelsestider sikrer fødevarer uden medicinrester

Veterinære lægemidler vil efter en tid blive nedbrudt og udskilt af de behandlede dyr, så der ikke længere er medicinrester tilbage, der kan udgøre en fødevarerisiko.

For at sikre fødevarer mod indhold af lægemiddelrester efter dyrene er behandlet, er det et krav, at landmændene overholder såkaldte tilbageholdelsestider, inden dyrene sendes til slagtning eller mælk og æg sendes til konsum.

Det er lovpligtigt at landmændene overholder tilbageholdelsestiderne, der oplyses af deres dyrlæger ved udskrivningen af recepter.

Tilbageholdelsestider sikrer, at der meget sjældent findes medicinrester i dansk producerede fødevarer – uanset om de er økologisk eller konventionelt producerede

Ved en tilbageholdelsestid forstås den tid, der skal gå fra et lægemiddel bliver givet til et dyr, til produkter fra dyret må slagtes. Dette sker for at sikre at der ikke vil være rester af medicin i fødevarerne. Hvert lægemiddel har sin egen tilbageholdelsestid, som er baseret på udførlige, farmakologiske studier i de relevante dyrearter.

 

Referencer

1Alban, L. et al., 2015. Ny laboratoriemetode finder alle typer af antibiotikarester. Dansk Veterinærtidskrift, 12, 24-26.