Udfasning af tetracyklin er ikke velbegrundet

I regeringens handlingsplan for husdyr-MRSA1 lægges der op til, at brugen af tetracyklin i dansk svineproduktion skal udfases hurtigst muligt. Fagligt er det en bekymrende beslutning, som strider imod anbefalingerne fra både EMA, WHO og regeringens egen MRSA-ekspertgruppe.

ViNordic mener, at beslutningen om udfasning bør genovervejes af følgende årsager:

 • Veterinært brug af tetracyklin til behandling af produktionsdyr udgør ikke en kritisk risiko for folkesundheden
  • Det Europæiske medicinagenturs ekspertgruppe på veterinær medicin (CVMP) har placeret tetracyklin i gruppen af antimikrobielle stoffer anvendt veterinærmedicinsk, hvor risikoen for folkesundheden skønnes som lav eller begrænset2.
  • WHO kategoriserer heller ikke tetracyklin som et kritisk vigtigt antibiotikum for mennesker3.
 • Konsekvensen af at udfase tetracyklin kendes ikke, og det er derfor uvist, om det vil have effekt på husdyr-MRSA
  • I handlingsplanen står nævnt at beslutningen er baseret på ”en formodning om at tetracyklin spiller en rolle i udviklingen af husdyr-MRSA, og fordi der er et højt forbrug af tetracyclin”. Dette betragter VIF ikke som en velbegrundet argumentation for et så drastisk tiltag. Dette tiltag er heller ikke anbefalet i MRSA-ekspertgruppens rapport4, som ellers skulle ligge til grund for handlingsplanen.
  • Husdyr-MRSA er resistent overfor mange andre typer antibiotika end tetracyklin, herunder typer, der længe ikke har været anvendt i dansk landbrug (eks. er alle husdyr-MRSA resistente over for penicillin og 28 % er resistente overfor quinoloner)5. Der er derfor ikke garanteret nogen effekt af en udfasning af tetracyklin.
 • Syge dyr skal behandles, og tetracyklin vil derfor blive erstattet af noget andet. Antibiotikaforbruget vil blive flyttet over på andre typer tilladte antibiotikaklasser, hvilket vil øge resistenspresset her6. Forbud mod en type antibiotika kan derfor medføre resistens mod en anden type, som kan få større negativ betydning for menneskers sundhed end MRSA
 • Veterinært er der kun få typer antibiotika at vælge imellem – og det er tvivlsomt, om der kommer flere på markedet. I stedet for forbud bør der fokuseres på et hensigtsmæssigt brug, som anbefalet af EU kommissionen.

ViNordic mener:

 • Fokus skal flyttes fra reduktion til korrekt brug af antibiotika, inkl. dosering og behandlingslængde
 • Før der træffes beslutning om at udfase enkelte typer af antibiotika bør effekten på generel resistens og husdyr-MRSA undersøges
 • Fokus skal flyttes fra husdyr-MRSA til generel resistens bekæmpelse
 • Interventioner skal være fagligt velbegrundede

 

Referencer

1Handlingsplan for husdyr-MRSA, 2015. http://mfvm.dk/landbrug/indsatomraader/mrsa/
2Answer to the Request for scientific advice on the impact on public health and animal health of the use of antibiotics in animals EMA/381884/2014
3Critically important antimicrobials for humane medicine – 4th rev. World Health Organization 2016.
4Fødevarestyrelsen, 2014. MRSA-risikovurdering udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen.
5DANMAP, 2014 – Use of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria from food animals, food and humans in Denmark.
6Doron, S., Davidson, L.E., 2011. Antimicrobial Stewardship. Mayo Clin Proc., 86 (11), 1113-1123.
7EC Kommissionens Retningslinjer om hensigtsmæssig anvendelse af antimikrobielle stoffer I veterinærmedicin (2015/C299/04)