ViNordic har holdninger til medicin til dyr

Lægemidler sikrer dyrs velfærd

DEBAT: Det er et paradoks, at danskerne er så negative overfor lægemidler til behandling af dyr, når vi på samme tid er blandt de bedste i EU til at undgå medicinrester i fødevarer, skriver Lisa Pontoppidan, formand for Veterinærmedicinsk Industriforening i et debatindlæg i Altinget.

LÆS MERE

Antibiotika er fortsat uegnet til politik

DEBAT: Hvis politikerne vil undgå at lave ulykker, bør de læne sig op ad veterinær-fagligheden. Det er reguleringen af forbruget af antibiotika til husdyr et godt eksempel på, skriver formand for Veterinærmedicinsk Industriforening, Lisa Pontoppidan i et debatindlæg i Altinget.

LÆS MERE

Danskerne sakker bagud i viden om medicin til dyr

Pressemeddelelse. Ny undersøgelse blandt seks EU lande viser, at det generelt står skidt til med viden om dyremedicin. Sammenligner man med de europæiske tal, lander danskerne på en klar sidsteplads, når det gælder viden om kontrollen af lægemidler og lægemidlers betydning for forebyggelse og behandling af sygdom hos dyr.

LÆS MERE

Problematisk at faglige input fremstilles som illegitime

Fagligheden har trange kår i debatten om bekæmpelse af antibiotikaresistens. Det kom til udtryk, da pressen i efteråret 2016 kritiserede Fødevarestyrelsen for at lytte til faglige argumenter fra bl.a. ViNordic om Gul-kort-ordningen. Dyrlæge Margit Andreasen, har på vegne af ViNordic skrevet et debatindlæg i ALTINGET om sagen.

LÆS MERE

Udfasning af tetracyklin er ikke velbegrundet

I regeringens handlingsplan for husdyr-MRSA lægges der op til, at brugen af tetracyklin i dansk svineproduktion skal udfases hurtigst muligt. ViNordic mener, at det er en fagligt bekymrende beslutning, som strider imod anbefalingerne fra både EMA, WHO og regeringens egen MRSA-ekspertgruppe. I stedet for at forbyde brugen af bestemte former for antibiotika, bør debatten i stedet fokusere på, hvordan vi opnår et korrekt forbrug af antibiotika i hele branchen.

LÆS MERE

Dansk produceret kød er IKKE fyldt med penicillin

I 1978 udgav grafikeren Michael Witte sin berømte plakat, som skabte myten om, at danske svin er fulde af medicinrester (”Danske svin er sunde, de strutter af penicillin”). Sandheden er, at der meget sjældent findes medicinrester i dansk svinekød. Tæt overvågning og streng kontrol forebygger lægemiddelrester i vore fødevarer. Så godt, at der i dag kun findes medicinrester i 0,00-0,01% af det danske svinekød.

LÆS MERE

TEMA:
ET STØRRE UDBUD AF LÆGEMIDLER TIL DYR EFTERSPØRGES

Nye EU-regler - mindre administration og mere innovation tak!

Formålet med EU-kommissionens forslag til ny lovgivning på området er først og fremmest at forenkle de administrative procedurer, som står i vejen for udvikling og markedsføring af nye, innovative lægemidler, og som betyder, at der i dag er mangel på lægemidler til behandling af en række dyrearter og sygdomme – også i Danmark.

LÆS MERE

Bedre databeskyttelse af dokumentation

Producenter af lægemidler til dyr bruger op mod 129 mio. euro på at bringe et nyt lægemiddel på markedet, og det tager mellem 5 og 11 år.

Hvis virksomhederne skal have det nødvendige incitament til at udvikle sortimentet af lægemidler, skal de have sikkerhed for, at deres investering giver et rimeligt afkast over tid.

LÆS MERE

Udvikling af nye antibiotika - et vigtigt våben i bekæmpelse af resistens

Det er vigtigt for dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og ikke mindst resistensbekæmpelse, at dyrlægen har en bred vifte af antibiotika til rådighed.

I dag mangler virksomheder virksomhederne incitamentet til at foretage de nødvendige investeringer i udvikling af nye antibiotika.

LÆS MERE

Risikobaseret bivirkningsovervågning

ViNordic hilser EU-kommissionens forslag til overvågning af veterinære lægemidler velkomment.

Ifølge forslaget oprettes én central EU-database over bivirkninger, og der indføres en mere risikobaseret tilgang til indberetning af bivirkninger.

LÆS MERE

Forenklede krav til pakningsmateriale - vigtigt for små markeder som det danske

34% af de administrative udgifter, der påhviler veterinærmedicinindustrien, skyldes krav til lægemidlers indpakning!

For de omsætningsmæssigt små markeder som det danske betyder det, at dyrlæger har færre lægemidler til rådighed.

LÆS MERE

Presse

Pressemeddelelser

Til pressen