Etik og selvjustits er vigtigt for tilliden til branchen

ViNordic’s medlemmer er underlagt et etisk kodeks og selvjustits. Det er vigtigt for os og foreningens medlemmer at dokumentere, at dyrlæger, dyreejere og forbrugere af animalske fødevarer kan have tillid til, at udvikling, fremstilling og markedsføring af veterinære lægemidler sker på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med god forretningsskik.

Det sikres ved at:

  • Industrien arbejder under strenge EU-regler og national kontrol.
  • ViNordic’s medlemmer er underlagt den europæiske veterinærmedicinindustris etiske kodeks. Se kodekset her.
  • ViNordic har etableret sit eget Markedsføringsnævn, som tager stilling til klager over medlemsvirksomheders markedsføringsaktiviteter. Nævnet pålægger bøder og andre sanktioner, hvis reglerne overtrædes. Læs mere om Nævnet og dets virksomhed her.
  • ViNordic  jævnligt afholder kurser om reklameregler for ansatte i medlemsvirksomhederne. Her får kursisterne en opdatering i regelsættet og en orientering om Nævnets nyeste praksis.