ViNordic sætter standard for branchen

Etik og selvjustits er vigtigt for tilliden til branchen

ViNordic’s medlemmer er underlagt et etisk kodeks og selvjustits. Det er vigtigt for os og foreningens medlemmer at dokumentere, at dyrlæger, dyreejere og forbrugere af animalske fødevarer kan have tillid til, at udvikling, fremstilling og markedsføring af veterinære lægemidler sker på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med god forretningsskik.

LÆS MERE

ViNordic's markedsføringsnævn – branchens selvjustits

ViNordic har etableret sit eget Markedsføringsnævn, som tager stilling til klager over medlemsvirksomheders markedsføringsaktiviteter. Nævnet pålægger bøder og andre sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

LÆS MERE

Nævnsafgørelser

Nævnet offentliggør hvert halve år et resumé af de klagesager, der er afgjort i perioden. Offentliggørelse omfatter både klager over medlemmer af ViNordic som virksomheder, som ikke er medlemmer af foreningen. Offentliggørelse sker på ViNordics hjemmeside og i Dansk Veterinær Tidsskrift.

LÆS MERE

Statutter for ViNordic's markedsføringsnævn