Veterinærforlig 3: Antibiotika skal tynges af evidens, tak!

Snart vil regeringen fremlægge sit forslag til nyt veterinærforlig, som skal regulere, hvordan vi i Danmark fremadrettet skal drive husdyrhold. Det giver blandt andet anledning til at overveje, hvordan man kan forbedre reguleringen og anvendelsen af medicin i landbruget.

Den uden sammenligning største frustration for os, der arbejder med veterinærmedicin, er, hvor ofte bekæmpelsen af antibiotikaresistens bliver genstand for politiseren og dermed fører til forkerte eller uhensigtsmæssige beslutninger.

Korrekt brug af antibiotika bør baseres på solide offentlige vejledninger, som er 100% evidensbaserede og blottet for politiske hensyn. Fødevarestyrelsen udarbejder i dag sådanne antibiotikavejledninger.

Derudover foreslår ViNordic:

  • Styrkede risikovurderinger i arbejdet med antibiotikavejledningerne
  • Uvildigt veterinærmedicinsk ekspertråd
  • Korrektion af misforståelser – styrket statslig informationsindsats

Læs debatindlægget i sin helhed i Altinget (28. september 2017)

Se hele debatten i Altinget om Veterinærforlig 3