Antibiotika er fortsat uegnet til politik

Visse områder i vores komplekse samfund er ganske uegnede at drive politik på. Det gælder særligt områder, hvor de fagligt optimale løsninger ikke er umiddelbart intuitivt forståelige, som f.eks. reguleringen af forbruget af antibiotika til husdyr.

Den pludselige politiske intervention i reguleringen af colistin fra sidste uge beviser med ulykkelig tydelighed, at politikerne burde læne sig op ad veterinær-fagligheden, hvis de vil undgå at lave ulykker.

Reguleringen af antibiotika er dybt kompleks, fordi den skal balancere mellem flere modsatrettede hensyn. Vi skal på den ene side være årvågne over for overforbrug af antibiotika, og på den anden side er det centralt, at vi råder over de typer af antibiotika, som er effektive og kan kurere syge mennesker og dyr.

Best practice-behandlingsregimer, som Fødevarestyrelsens behandlingsvejledninger, er vejen frem, hvis vi vil forebygge resistensudvikling.

Læs hele debatindlægget i Altinget.