Lægemidler sikrer dyrs velfærd

Danskerne ligger på en klar sidsteplads i Europa, når det gælder viden om lægemidler til dyr, og lægemidlers betydning for forebyggelse og behandling af sygdom hos dyr. Det fremgår af en undersøgelse, som IFAH-Europe (den europæiske sammenslutning af veterinærmedicinske lægemiddelfirmaer) gennemførte i slutningen af 2016.

Undersøgelsen viser en bekymrende tendens: Danskerne er generelt meget negative overfor brugen af lægemidler til dyr. De forbinder ikke lægemidler og medicin med dyrevelfærd, de associerer primært dyremedicin med brugen af antibiotika, og tror – ukorrekt – at mælk, kød og æg fra medicinsk behandlede dyr er fulde af medicinrester.

Der er tilsyneladende en meget begrænset forståelse generelt i befolkningen for det faktum, at medicinsk behandling af dyr er et dyrevelfærdsmæssigt anliggende. Dyr, der ikke behandles, når de er syge, lider altså. De skal ud fra et dyreværnsmæssigt synspunkt enten behandles eller alternativt aflives.

Læs hele debatindlægget i Altinget.