Holdninger til vacciner og antibiotika

Undersøgelsen “Holdninger til Veterinærmedicin” viser at de fleste danskere ikke mener, at dyr skal vaccineres regelmæssigt eller tror på, at vaccination kan forebygge overførsel af sygdomme fra dyr til mennesker.

Faktum er dog, at

  • forbruget af antibiotika i Danmark til svin og kvæg er fra 2010 til 2015 faldet med henholdsvis 19% og 10% (VETSTAT).
  • vacciner til dyr anvendes, i vidt omfang, for at forebygge sygdomme og for at reducere brugen af antibiotika.

HVAD SYNES DANSKERNE?

  • 43% mener, at forbruget af antibiotika til husdyr er stigende. EU-gennemsnittet er 42 %.
  • Kun hver tredje dansker (27%) er enig i, at produktionsdyr bør vaccineres regelmæssigt for at forebygge sygdom hos dyrene. EU-gennemsnittet er 54%.