Hvad ved danskerne om medicin til dyr?

Danskerne har en generel negativ opfattelse af brugen af medicin til dyr. En opfattelse, der bunder i myter og manglende viden om området. Ofte ligger danskerne en del under det europæiske vidensniveau, hvilket kalder på en bedre formidling af området fra myndigheder og andre relevante parter.

Undersøgelsen “Holdninger til Veterinærmedicin” er gennemført på vegne af IFAH Europe, der er den europæiske brancheforening for producenter af medicin til dyr.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med bl.a. Veterinærmedicinsk Industriforening i Danmark med det formål at afdække borgernes viden om og holdning til veterinærmedicin i Danmark, Tyskland, Holland, Polen, Spanien og Storbritannien.

Der er gennemført interviews af ca. 1.000 borgere over 18 år i hvert land i marts og april 2016.

Undersøgelsen dækker følgende emner:

  • Dyrs ret til at blive behandlet med medicin
  • Dyrevelfærd
  • Sygdomsforebyggelse, helbredelse samt zoonoser
  • Fødevaresikkerhed

Download præsentation af undersøgelsen “Holdninger til Veterinærmedicin”.