Cookiepolitik

Persondatapolitik for ViNordic

Her kan du læse, hvordan ViNordic håndterer personoplysninger.

Dataansvarlig

ViNordic er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

Lersø Parkallé 101,

2100 København Ø

E-mail: info@vinordic.org

Telefon: 39270925

Vi behandler persondata vedrørende:

1. Kontaktpersoner i ViNordic-medlemsvirksomheder

2. Eksterne kontaktpersoner og interessenter, herunder deltagere i ViNordic-arrangementer og modtagere af nyhedsmateriale.

Vi behandler også historiske oplysninger om nedenstående, indtil de bliver slettet. Du kan godt være i begge kategorier på samme tid.

1. Kontaktpersoner i ViNordic-medlemsvirksomheder

Personoplysninger

Formål 

 • Navn og kontaktoplysninger
 • Virksomhed og stilling/titel
 • ViNordic-medlemskab samt medlemskab af ViNordics bestyrelse, udvalg mv. 
 • Hvis kontaktperson for fakturering af kontingent for ViNordic-medlemskab: Faktureringsoplysninger
 • Tilmelding til arrangementer
 • Oplysninger knyttet til brug af ViNordics extranet/medlemssite mv. 
 • Kommunikation og servicering af ViNordics medlemmer i forbindelse med medlemskab jf. ViNordics articles of association; herunder afholdelse af møder, arrangementer mv. samt administration af medlemskab af bestyrelse, udvalg eller lign.
 • Tilmelding til ViNordic-arrangementer, udformning af deltagerlister til deltagere
 • Administration af ViNordic-medlemskab for kontaktpersonens virksomhed herunder korrekt fakturering af medlemskontingent
 • Drift og vedligehold af ViNordics extranet/medlemssite 

2. Eksterne kontaktpersoner og interessenter, herunder deltagere i ViNordic-arrangementer og modtagere af nyhedsmateriale.

Personoplysninger

Formål 

 • Navn og kontaktoplysninger
 • Stilling/titel og virksomhed/organisation 
 • Tilmelding til arrangementer
 • Kommunikation og servicering i forbindelse med den registreredes relation til ViNordic. 
 • Udsendelse af invitationer til relevante ViNordic-arrangementer samt nyheder og materiale fra ViNordic.
 • Administration af frivillig tilmelding til diverse ViNordic-arrangementer; herunder udformning af deltagerlister. 
 • Varetagelse af ViNordics opgave som interesseorganisation for veterinærmedicinindustrien, herunder at være orienteret om og kommunikere med relevante politiske interessenter mv.

Fælles formål for alle typer registrerede

Overholdelse af gældende lovgivning (fx EU’s databeskyttelsesforordning) og andre legitime formål, f.eks.   

 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Drift, sikkerhed, levering af service samt statistik i forhold til brug af it-systemer og websites
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre, herunder bekræftelse af identitet
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 • Statistiske undersøgelser
 • Tilfredshedsundersøgelser

Kilder

Personoplysninger indsamles hos dig (telefonisk, mundtligt, skriftligt eller via diverse blanketter), din arbejdsgiver eller en anden virksomhed, du er tilknyttet, hjemmesider, apps, IT-systemer og andre sociale medier, samarbejdspartnere, mv. Oplysningerne kan være suppleret med offentligt tilgængelige oplysninger fra hjemmesider.

Opbevaring

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de angivne formål.

Databehandlere

P.t. er vores databehandlere følgende:

 • Revision/bogholderi.
 • Udbydere af it-systemer og websites og deres underleverandører, som er hosting-udbydere og supportfunktioner
 • Udbyder af konferencehåndteringssystem og deres underleverandører
 • Derudover kan der være konsulenter eller it-konsulenter, som får adgang til oplysningerne som databehandlere.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Klageinstans

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk