Branchens omsætning i 2017

ViNordic medlemmers omsætning af veterinære lægemidler i Danmark (2014 – 2017)

Noter:

AUP = Apotekernes udsalgspris. For lægemidler til produktionsdyr og V-mærkede lægemidler til familiedyr dog vejledende udsalgspris.

* = Lægemidler til topikalt brug samt til indgift i børen.

 

 

Revenues for veterinary medicines from members of ViNordic 2014 – 2017 (Denmark only)

Notes:

APP = Actual pharmacy prices. However, livestock medicines and V-marked medicines are included at the recommended retail price.

* = Medicines for topical application or for administration in utero.